Het hoogtepunt van het afgelopen jaar was ongetwijfeld de bijdrage die Kuhne Design heeft mogen leveren aan de tentoonstelling gewijd aan Constant NIeuwenhuijs, in het Cobra Museum.

De tentoonstelling liet een schat aan niet eerder gepubliceerd werk en documentatie zien, bijvoorbeeld met betrekkking tot de samenwerking met architecten Aldo van Eyck en Gerrit Rietveld maar tevens ook zijn meubel- en textielontwerpen.

Kuhne Design heeft een mooi wandrekje aangeboden dat ook onderdeel heeft mogen uitmaken van de tentoonstelling. Het wandrekje is zeldzaam en het was dan ook uitermate geschikt om op te nemen in de tentoonstelling, nog in een originele staat.

Het wandrekje is gedocumenteerd in het mooie naslagwerk van Jojanneke Clarijs ('t Spectrum - Moderne meubelvormgeving en naoorlogs idealisme, ISBN 90 6450 462 8).